W dniu 16.07.2021 roku wpłynęła oferta PTWzK w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Chociwla

W związku z podaniem do publicznej wiadomości w dniu 25 czerwca 2021 roku przez Burmistrza Chociwla wykazu lokali do remontu, w którym przeznaczono do remontu lokal oznaczony nr 2 przy ul. Zwycięzców 10 w Chociwlu, uprzejmie informuje co następuje.

Zmiana godzin pracy PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Pomunalnych (PSZOK) w dniach od 20 do 31 lipca 2021 roku czynny będzie w godzinach od 10:00 do13:00.

Zmieni się magistrala nadbałtycka

Obecnie na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych SA powstaje studium wykonalności dla projektu „Prace w ciągu transportowym Trójmiasto-Szczecin na odc. Słupsk-Szczecin Dąbie przez Koszalin-Stargard/Kołobrzeg-Goleniów obejmującym linie kolejowe 202, 351, 401 i 402”. Celem studium jest opracowanie najkorzystniejszego wariantu modernizacji...

Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 09.07.2021 roku

W dniu 09.07.2021 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 07.07.2021 roku

W dniu 07.07.2021 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków już działa!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).  Podstawa prawna: Znowelizowana ustawa z dnia 21 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (zmiana brzmienia ustawy) – Dz.U. z 2021 r...

Dzień Godności 2021

Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu w dniu 24 czerwca 2021 roku zorganizowało imprezę integracyjna pn ”Dzień Godności”. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Stargardzie Pani Agnieszka Krętkowska i Pan Konrad Stelmach, Radny Wojciech Kalinowski, przedstawiciele Stowarzyszenia "WIR"