Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

Informacja o dowozach dzieci w roku szkolnym 2019/2020

Poniżej znajduje się harmonogram dowozów dzieci do Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu.

Ogłoszenie o rozpoczęciu roku szkolnego

Dyrektor ZPO w Chociwlu informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02 września 2019 roku o godzinie 09:00 w hali sportowej, a msza święta odbędzie się w Kościele Parafialnym w Chociwlu o godzinie 08:00.

posiedzenie komisji

Dnia 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 20 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej nr 75 w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum,
  2. Przyjęcie porządku...

Jak pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne w Pyrzycach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Jak pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej", które odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku w godzinach 11:00 – 13:00  w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200...

Projekt dla pszczelarzy

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach realizuje projekt pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej" jako zadanie zlecone i finansowane przez Samorząd Województwa...

Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 12.08.2019 rok

W dniu 12.08.2019 roku wpłynęła oferta koła PZW OKOŃ w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.