Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja

Gmina Chociwel otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn.: "POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością...

Komunikat

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 26 listopada 2020 roku(czwartek) będzie NIECZYNNY.

Urząd Miejski w Chociwlu - brak obsługi interasantów

Burmistrz Chociwla uprzejmie informuje, że ze względów bezpieczeństwa od dnia 16 listopada 2020 roku do odwołania w Urzędzie Miejskim w Chociwlu bezpośrednia obsługa interesantów jest zawieszona. Wszelkie pilne sprawy prosimy załatwiać w formie elektronicznej, poprzez skrzynkę podawczą lub telefonicznie. Wyjątek stanowią sprawy związane z...

Burmistrz Chociwla informuje o dokonaniu zmian w treści ogłoszeń o przetargach z dnia 19 października 2020 r. na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chociwel.
W treści ogłoszeń wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmienia się datę przetargu na sprzedaż działki nr 179/8 położonej w obr. 1 m. Chociwel przy ul. Wolności, zamiast:

Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) uprzejmie informuję, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji, odbędzie się dnia 13 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu ul. Henryka Dąbrowskiego...

Dnia 13 listopada  2020 r.  o godz. 11:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej  w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek wspólnego posiedzenia :

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku
  3. Zaopiniowanie...

BURMISTRZ  CHOCIWLA


Uprzejmie informuję, że w dniu
 6 listopada 2020 r. (piątek)
Urząd czynny od godz. 7.00 - do godz. 14.00
   Kasa Urzędu czynna będzie
od godz. 8.00 do godz. 12.00

Plik informacji do pobrania. (397KB,PDF)

Dnia 5 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 54, pok. 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja Burmistrza Chociwla o wpływających...