Budżet Obywatelski 2019

Mieszkańcy Chociwla mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok w terminie od 16 sierpnia 2018r. do 18 września 2018r do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z listą poparcia danego projektu. Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego muszą być złożone zgodnie z § 4 (zgłaszanie projektów) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chociwla z dnia 10.07.2018r. nr 54/07/2018. Wartość projektu objętego wnioskiem: może być od 5.000; zł. do max 20.000; zł. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel na 2019 rok. Wybrany przez komisję wniosek zostanie ujęty w budżecie gminy na 2019 rok. Prosimy organizacje społeczne o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego swoich przedstawicieli na członka komisji do rozpatrzenia wniosków budżetu obywatelskiego. Komisja będzie się składać z 2 urzędników, 1 radnego oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Komisji zostanie przeprowadzone losowanie. Kandydatów proszę zgłaszać do 18 września 2018r. do godz. 15:00 pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Druki wniosku budżetu obywatelskiego dostępne są w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki aktualne od 10.08.2018 roku:

Rozstrzygnięcie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Uprzejmie informuję, że Komisja do spraw oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel w 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 roku poparła złożony wniosek pt. :Budowa placu zabaw na działce 414/9 w Chociwlu". Zgodnie z § 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego wskazany wyżej projekt otrzymał maksymalną ilość punktów tj. 61.

Informacja do pobrania - pobierz

Lista punktacji ocenianych wniosków - pobierz

Załączniki:

Budżet Obywatelski 2018

Mieszkańcy Chociwla mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok w terminie od 16 sierpnia 2017r. do 18 września 2017r do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z listą poparcia danego projektu. Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego muszą być złożone zgodnie z § 4 (zgłaszanie projektów) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. nr 52/07/2017. Wartość projektu objętego wnioskiem: może być od 5.000; zł. do max 20.000; zł. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel na 2018 rok. Wybrany przez komisję wniosek zostanie ujęty w budżecie gminy na 2018 rok. Prosimy organizacje społeczne o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego swoich przedstawicieli na członka komisji do rozpatrzenia wniosków budżetu obywatelskiego. Komisja będzie się składać z 2 urzędników, 1 radnego oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Komisji zostanie przeprowadzone losowanie. Kandydatów proszę zgłaszać do 18 września 2017r. do godz. 15:00 pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Druki wniosku budżetu obywatelskiego dostępne są w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki:


Budżet Obywatelski 2017

Mieszkańcy Chociwla mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z ewentualną listą poparcia danego projektu. Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla.

Wartość projektu objętego wnioskiem: może być od 5 tys. zł. do max 20 tys. zł. Wnioski można składać od 08 września do 07 października 2016 do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Wnioski zostaną ocenione przez specjalną Komisję społeczną powołaną przez Burmistrza do 10 października 2016 roku. Wybrany przez komisję wniosek zostanie ujęty w budżecie gminy na 2017 rok.

Prosimy organizacje społeczne o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego swoich przedstawicieli na członka komisji do rozpatrzenia wniosków budżetu obywatelskiego. Komisja będzie się składać z 2 urzędników, 1 radnego oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Komisji zostanie przeprowadzone losowanie. Kandydatów proszę zgłaszać do 07 października 2016r.

Druki wniosku budżetu obywatelskiego dostępne są w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki:

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 dla miasta Chociwel - POBIERZ

Zarządzenie Burmistrza Chociwla nr/71/10/2016 z dnia 11.10.2016 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel na 2017 rok - POBIERZ

Rozstrzygnięcie punktacji Budżetu Obywaltelskiego na 2017 rok. POBIERZ

Ireneusz Płóciennik

Zastępca Burmistrza Chociwla


Budżet Obywatelski 2016

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Chociwla mogą podejmować bezpośrednie decyzje o tym, na co wydać pieniądze, aby w ich okolicy było ładniej i wygodniej. Zgodnie z obietnicą wyborczą, burmistrz w swym pierwszym budżecie zaplanował kwotę 20 tyś zł. na realizację pomysłów mieszkańców miasta.

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla może wskazać, jakie ma koncepcje na podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności swojej okolicy. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek z podaniem nazwiska i adresu, nazwy projektu, jego krótki opis oraz kosztorys lub szacowane koszty realizacji.

Wnioski można składać od 16 maja do 17 czerwca br. w sekretariacie Urzędu Miasta. Druki wniosku dostępne są w Urzędzie. Można je pobrać również poniżej w formie pliku PDF lub DOC.

Do 30 czerwca br. wnioski zostaną pogrupowane tematycznie i ocenione pod względem realistycznym przez specjalny zespół powołany przez Burmistrza.

Wartość jednego projektu: od 5 tyś zł. do max 20 tyś. zł.

Komisja może rekomendować do realizacji jeden droższy projekt lub dwa o łącznej wartości do 20 tyś. zł.

Ireneusz Płóciennik

Załączniki:

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 dla miasta Chociwel (plik DOC)

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 dla miasta Chociwel (plik PDF)

Wniosek należy pobrać i wypełnić komputerowo lub odręcznię (czytelnie) i złożyć osobiście w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Chociwlu.

Istnieje możliwość przesłania wniosku w formie elektronicznej w postaci skanu wypełnionego wniosku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie i regulamin - POBIERZ

Lista rankingowa złożonych projektów - POBIERZ

Informacja o rozstrzygnięciu Budżetu Obywatelskiego 2016 - POBIERZ