logo gmina

Sołectwo Starzyce

test slider 01

Aktualności

Aktualności Sołectwa ...

Historia

W XIV w. wieś Starzyce (Woltersdorp, Woltersdorf), należała do Wedlów z Krzywnicy i Chociwla, którzy mieli tu swoich lenników: von Mellentein i von Kalsow. Już w 1628 r. Mellentinowie posiadali w Starzycach 34 łany ziemi, kuźnię, owczarnię i młyn. Po zgonie Caspara von Mellentin, majątkiem zarządzała wdowa po nim, by po wydaniu decyzji przez nadworny sąd, przeszedł na najstarszego syna - Henryka. Pod koniec XVIII w. (1794 r.) majątek nabył Ludwik Fryderyk Chrystian von Borcke. W kolejnych latach właściciele także się zmieniali; w 1796 był nim von Heyden, następnie von Schmeling, w 1799 r. szczeciński kupiec GotthilfLeberechtMangelsdorf. Co do informacji, kto był właścicielem majątku na początku XIX w., istnieje pewna nieścisłość. Wiadomo, że był nim, pochodzący ze Szczecina, Karl August Silber. Posiadał on tu swoje dobra po 1804, ale przed 1828 r. To on założył pobliską kolonię, nazwaną od jego nazwiska Silbersdorf(Starzyn). Wiadomo natomiast, że w 1859 r. posiadaczem majątku byłKarl August Mercker, a w 1939 r. Wilhelm von Kieckebusch. O progu II wojny światowej majątek w Starzycach liczył 969 ha. W 1910 r. w miejscowości żyły 223 osoby, a w 1939 r. 300, w 72 gospodarstwach domowych.

Pałac w Starzycach nie zachował się. Pozostałością po dawnym majątku jest park,pochodzący z początku XIX w. Jego pierwotne granice wynoszą aż 13 ha. Założenie, jakim charakteryzuje się park, należy zaliczyć do krajobrazowego w stylu romantycznym.Dawny układ alejek został zatarty. Można tu spotkać cenne okazy drzew: dąb bezszypułkowy (Quercuspetrea), klon jaworu odmiany purpurowej (Acerpseudoplatanus ‘Purpureum’), buk pospolity (Fagussilvatica), dąb szypułkowy (Quercus robur) i grab pospolity (Carpinusbetulus).

Kościół także się nie zachował. W 1766 r. wzniesiono świątynię i była to konstrukcja szachulcowa, z wieżą pokrytą barokową latarnią. Ok. 1937 r. świątynia była remontowana przez szczecińskiego malarza G. Hoffmanna. Nic nie wiadomo o jakichś wcześniejszych obiektach. Wiadomo jedynie, że w 1568 r. swoją funkcję sprawował tu pastor Joachim Wegener. Wyposażenie dawnego kościoła w Starzycach stanowił ołtarz z rzeźbami z późnego średniowiecza, tablica inskrypcyjna z 1766 r., barokowa chrzcielnica, ambona, brązowy świecznik wiszący z 1637 r. i srebrny kielich z 1712 r.

W obrębie Starzyc zlokalizowane są trzy nieczynne cmentarze. Pierwszy, z pierwszej połowy XVIII w. znajduje się w centrum wsi, na placu przykościelnym. Jego granice rozpościerają się na planie prostokąta o powierzchni 0,25 ha. Drugi cmentarz, rodowy, znajduje się we wschodniej części parku. Dawniej znajdował się na nim grobowiec. Cmentarz wiejski z pierwszej połowy XIX w. można odnaleźć na zachodnim krańcu wsi przy drodze do Lutkowa. Rozpościera się on na obszarze 0,28 ha.

Źródło:

Tekst: Andrzej Puławski.
Zdjęcia: Agnieszka Piotrowska.
Korekta: Krzysztof Szypowski.
Wydawca: Miasto i Gmina Chociwel.

Materiał powstał w oparciu o Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, t. I-II,
red. M. Majewski, Stargard 2010.

Galeria

There are no images in the gallery.

Lokalizacja

Kontakt z Sołtysem

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00