Chociwel dawniej

Badaniem nazw osiedli ludzkich lub terenów zajmuje się toponomastyka czyli nauka o imionach własnych. Zakłada się, że nazwy geograficzne powstały w zależności od stosunków kulturowych, społecznych, gospodarczych i etnograficznych w danym okresie. Obecna nazwa miejscowości Chociwel kształtowała się różnie na przestrzeni...