XXVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Wspólne posiedzenie Komisji

Dnia 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 13:30 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 52, pok. 11, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie...

Komunikat w sprawie szczepionek przeciw grypie

Przychodnie POZ/inne podmioty lecznicze, posiadające umowę z NFZ mają możliwość złożenia zapotrzebowań na szczepionki przeciw grypie dla pacjentów, którzy nie mieli możliwości ich nabycia we własnym zakresie.
W tym celu podmioty lecznicze powinny złożyć zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie za pośrednictwem portalu...

Zobacz, co powinieneś wiedzieć!

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa – można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz...

Otwarci i zaangażowani w pomoc na rzecz drugiego człowieka

Pracownicy Urzędu Miejskiego, Radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy naszej gminy przy szczególnym zaangażowaniu jednej z mieszkanek naszego Chociwla Panią Barbarą Z. zorganizowali pomoc dla Naszego Dawida, który jak większość z Państwa pamięta uległ w październiku 2019 r. bardzo ciężkiemu wypadkowi i do dzisiaj jego stan zdrowia nie pozwala na...

Finał WOŚP 2021

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia 2021 roku na  w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu.

Szczepienie przeciwko COVID-19

Obecnie trwają szczepienia osób z grupy „zero”, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny. Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie...

Informacja dla mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy Gminy Chociwel od  8 stycznia 2021 roku (piątek) pracownicy Urzędu Miejskiego w Chociwlu, będą osobiście do każdej nieruchomości dostarczać zawiadomienia o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Za utrudnienia przepraszamy.