Deklaracja

W załączeniu deklaracja w formacie PDF, do otwarcia programem adobe reader lub innym czytającym pliki PDF  

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości
 

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych (I kwartał 2020)

Pobierz

Dni oznaczone kolorem fioletowym określają termin wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych.

Stawki i numer rachunku bankowego do opłat za odbiór i zagodpodarowanie odpadów komunalnych

Opłatę za odbieranie odpadów wpłacamy na rachunek bankowy Gminy Chociwel numer 55 9375 1041 5500 0299 2000 0140  lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chociwlu do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłata za odpady niesegregowane od 01.07.2019 roku wynosi 36,00 zł od osoby zamieszkałej na miesiąc.

Opłata za odpady segregowane od 01.07.2019 roku wynosi 19,00 zł od osoby zamieszkałej na miesiąc.

Stawki opłat od pojemnika dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 lipca 2019 r.

Pojemnik

Selektywnie

Nieselektywnie

120l

26 zł

39 zł

240l

49 zł

74 zł

1100l

200 zł

304 zł

Roczne ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe.

  • Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł za rok - w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  • Podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 507,00 zł za rok - w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

papier

szklo

metale i tworzywa

bio i zmieszane

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chociwel.

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL. + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie

Słajsino 30

72-200 Nowogard

TEL + 48 91 5791920

FAX + 48 91 5791953

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.czg.nowogard.pl

bip: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów – PSZOK

Prowadzący:

Gmina Chociwel

ul. Armii Krajowej 52

73-120 Chociwel

TEL + 48 91 5622001

FAX + 48 91 5622076

www: www.chociwel.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres  PSZOK:

ul. Parkowa 1 w Chociwlu, siedziba spółki Wodociągi i Kanalizacje w Chociwlu,

czynny: wtorek - sobota w godzinach 7:00 – 15:00

Podmioty odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zsee)

  • REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres punktu zbierającego (zsee)

  • PSZOK ul. Parkowa1 w Chociwlu

Mobilna zbiórka odpadów raz w roku