Informacje dotyczące odplatności za korzystanie ze świetlic wiejskich: