Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu nr 1/2023

Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu nr 15/2022.

Pobierz wykaz - (pdf,324KB)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chociwlu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945).

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym...

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 09.01.2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERiI.

Gala finałowa Konkursu SKO w Warszawie

W piątek 16 grudnia, odbyła się Gala finałowa Konkursu SKO dla Szkół i Nauczycieli w Warszawie. Miejscem uroczystości była piękna sala koncertowa Nowa Miodowa przy ulicy Rakowieckiej. Podczas wydarzenia odbyło się uroczyste wręczenie odznak SKO wybitnym Nauczycielom - Opiekunom SKO. Opiekunowie naszego SKO: Ewa Falkowska i Jerzy Falkowski...

Życzenia Noworoczne Burmistrza Chociwla

Szanowni Mieszańcy i Goście Gminy Chociwel. Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2023, życzymy Państwu zdrowia szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju, radości i sukcesów, a także realizacji wszelkich planów i zamierzeń.