logo gmina

Zarządzenie Nr 94 /12/2016 Burmistrza Chociwla z dnia 21 grudnia 2016 r.

W sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody honorowej "Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel".
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 , 1579) zarządza się, co następuje:

  • § 1. Wprowadza się regulamin przyznawania nagrody honorowej "Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel" stanowiący załącznik do zarządzenia.
  • § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.
  • § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

Załączniki:

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00