Informacja

Uwaga! Zmiana organizacji pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Od 20 czerwca (wtorek) do 4 lipca (wtorek) 2023 roku PSZOK czynny będzie w godz. 9:00 – 13:00. 24 czerwca (sobota) i 1 lipca (sobota) PSZOK będzie nieczynny.

Wybory ławników na lata 2024-2027

Uprzejmie informuję, że w związku z kończącą się kadencją ławników sądów powszechnych prowadzone są prace przygotowawcze do wyboru ławników Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję lat 2024 – 2027. Niezbedne informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Chociwlu. - link do stony (kliknij)

Oferta Koła PZW Nr 6 ,,Okoń'' w Chociwlu z dnia 14 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 14 czerwca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Koło PZW Nr 6 ,,Okoń'' w Chociwlu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww...

VI Gminno-Szkolny Piknik Profilaktyczno-Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Miło nam poinformować, że Partnerem VI Gminno-Szkolnego Pikniku Profilaktyczno-Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka zostały Lasy Państwowe - https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach Konkurs "Sportowa Natura", podczas pikniku, w strefie ekologicznej zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne o tematyce leśnej i...