Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 7/2021

Burmistrz Chociwla podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 7/2021

Konkurs "Osobowość Roku 2020" - głosuj na mieszkankę Chociwla!

Reprezentantka naszego miasta została nominowana do konkursu "Osobowość Roku 2020", organizowanego przez Głos Szczeciński i ma realne szanse na sukces pod warunkiem wsparcia lokalnej społeczności. Głosujmy na Wiolę Cholewę, która została nominowana za ogromne zaangażowanie w pomoc czworonogom, ratowanie i leczenie zwierząt bezdomnych i...

Zmiana godzin pracy PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniach od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2021 roku czynny będzie od godziny 9 do godziny 13. Natomiast w dniu 4 maja 2021 roku PSZOK będzie nieczynny.

XXXII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

Chociwelska Izba Pamięci

Chociwelska Izba Pamięci, powstała w części holu wejściowego do hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu. Zakres prac obejmował  wydzielenie części holu przeszkloną ścianką, w której umieszczone zostały bezprogowe drzwi wejściowe. Ponadto zakupione zostały przeszklone gabloty wystawowe stojące oraz wiszące (łącznie minimum 8 sztuk). Realizacja...

500 000,00 zł dofinansowania na budowę świetlicy w Lisowie dla Gminy Chociwel z PROW

W dniu 21 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W...

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji

Dnia 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pok. 11, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia:

ekomuzea

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z pięcioma Partnerami realizuje międzynarodowy projekt współpracy pn. „Marka turystyczna-sieć Ekomuzea”. Ekomuzeum to nie jest jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich...