Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 29 września 2021 roku (środa) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu
przy ul. H. Dąbrowskiego 15. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Zapraszonie do udziału w projekcie

Zaproszenie do udziału w projekcie „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”, którego realizatorem jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w ramach zadania zleconego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Z historią i ekologią za pan brat

Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację operacji grantowej pn. „Z historią i ekologią za pan brat”. Partnerem projektu jest Gmina Chociwel. W ramach operacji grantowej przeprowadzono w dniach 14-15.09.2021 warsztaty z ozdabiania masą gesso. Warsztaty...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 września 2021 roku (środa) o godzinie 7:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. H. Dąbrowskiego 15. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Oferta PZERiI z dnia 15.09.2021 roku

W dniu 15.09.2021 roku wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Oferta PTWzK z dnia 13.09.2021 roku

W dniu 13.09.2021 roku wpłynęła oferta PTWzK w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Budżet Obywatelski 2021 - lista projektów

Zgodnie z uchwałą XI/64/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel podaję do publicznej wiadomości listę projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2021...

Zebranie wiejskie-wyborcze w Sołectwie Lisowo

Na podstawie §10 statutu sołectwa Lisowo przyjętego w załączniku nr 7 do uchwały nr XVI/1/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 stycznia 2005r. poz. 169), zwołuję w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w...