Zebranie wiejskie - wyborcze w sołectwie Karkowo

Na podstawie § 10 statutu sołectwa -załącznik do Uchwały Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r., zwołuję w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bród. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie i...

Walentynkowy Turniej Tańca

W dniu 16 lutego 2019 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu  odbył się Walentynkowy Turniej Tańca. Od godziny 9.00 zobaczyć było można mistrzowskie wykonanie różnych tańców przez młodych jak i dorosłych tancerzy, którzy przyjechali na turniej z całej Polski. Przepiękne stroje tancerzy, wspaniała muzyka zachwyciły licznie przybyłą...

Co to jest e-dowód?

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód...

Zebranie wiejskie - wyborcze w sołectwie KM

Na podstawie § 10 statutu sołectwa -załącznik do Uchwały Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r., zwołuję w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamienny Most. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.
Porządek zebrania:
1...

Turniej strzelecki o puchar Burmistrza Chociwla

W dniu 16 lutego 2019 roku na terenie strzelnicy w Chociwlu odbył się konkurs strzelecki zorganizowany przez Stowarzyszenie Batalion. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Chociwla i okolic. Konkurs otworzyli Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak oraz Prezes Stowarzyszenia Batalion Dariusz Owczarski. Po zaciętej rywalizacji...

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 20 lutego 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15
odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel. Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Informacja...

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 lutego 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektów...

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP

I. Burmistrz Chociwla ogłasza możliwość nabycia samochodu ciężarowego - pożarniczego marki STAR, model 244 10.7t, rok produkcji - 1976. Cena minimalna - 12 500,00 zł.

II. Burmistrz Chociwla ogłasza możliwość nabycia samochodu ciężarowego do 3,5t, pożarniczego marki FS LUBLIN, model A-15, rok produkcji - 1978. Cena minimalna - 6 000,00...