Informacja Burmistrza Chociwla

Chociwel, dnia 22 lutego 2021 r.

Pan Robert Kawa Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu.
Uprzejmie informuję, że w dniu 16 lutego 2021 r. do udziału w sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 23 lutego 2021 r. zaprosiłem Panią Annę Pawlak — przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego...

Świetlica w Karkowie będzie miała instalację fotowoltaiczną

W dniu 18 lutego 2021 roku Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak podpisał umowę na dofinasowanie projektu pod nazwą: „Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Karkowie”. Ze strony Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisali Wicemarszałek Olgierd Kustosz i Członek Zarządu Stanisław Wziątek.
Projekt...

Masz Głos

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos. W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji...

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godzinie 11:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu  przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu,
w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Konkurs - Sołtys Roku - 2021

Organizatorem konkursu „Sołtys Roku” 2021 jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Tytuł „Sołtysa Roku” 2021 przyznaje się tylko raz w bieżącym roku kalendarzowym. W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 laureatów z terenu województwa...

zipod

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii...

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie rozpoczął nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Urząd Miejski w Chociwlu informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie rozpoczął "Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób, które ukończyły 30 rok życia - projekt współfinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020"