Konkurs fotograficzny - „Legendy w obiektywie 2021”

Stowarzyszenie „WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju” ogłasza konkurs fotograficzny dla mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stargard, Stara Dąbrowa, Suchań, Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice, Stare Czarnowo. Zasady i warunki organizacji Konkursu oraz warunki...

XXX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 31 marca 2021 roku o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej  w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Zakończenie „Quizu o Chociwlu"

Szanowni Państwo z dniem 20.03.2021 roku zakończył się Quiz o Chociwlu, który zawierał 5 pytań o naszym małym regionie. Przedstawiamy poniżej prawidłowe odpowiedzi:

Konkurs Szkolnej Kasy Oszczędności

Kto oszczędza, ten zwycięża! W lutym i marcu uczniowie z klas II a i II b brali udział w konkursie matematyczno-ekonomicznym zorganizowanym przez opiekunów SKO. Rozwiązywali zadania związane z zakupami, wydatkami i oszczędzaniem w SKO. Z większością z nich uczniowie poradzili sobie dobrze. Wykazali się znajomością nominałów monet i banknotów oraz...

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że z uwagi na remont urządzenia klimatyzacyjno-grzewczego Urząd Miejski w Chociwlu będzie nieczynny do godziny 13:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Uwaga! PSZOK nieczynny w dniu 19.03.2021

Uwaga! PSZOK nieczynny w dniu 19.03.2021.

Oferta KGW w Karkowie za dnia 12.03.2021 roku

W dniu 12.03.2021 r. wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Karkowie składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego. Pobierz ofertę (pdf, 252KB)