Pozyskaj dotacje z programu "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze " przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach programu mozna otrzymać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne...

Program Inwestycji Strategicznych

Dnia 05 lipca odbyło się spotkanie Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka z Panią Anną Pawlak, ktora jest Regionalnym Dyrektorem ds Inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez...

Ogłoszenie spółki WiK

Przedsiębiorstwo WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o. w Chociwlu przeprasza Odbiorców Spółki za utrudnienia związane z odbiorem ścieków do sieci kanalizacyjnej, które wystąpiły w dniach 30.06.2021 r. oraz 1.07.2021 r. podczas bardzo obfitych opadów deszczu w miejscowości Chociwel. Sieć kanalizacyjna, którą Przedsiębiorstwo eksploatuje posiada...

Konsultacje

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz...

Nowa alejka na cmentarzu

Na cmentarzu komunalnym w Chociwlu budowana jest nowa alejka pomiędzy sektorami B2-B5.

List Burmistrza Chociwla z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowna Pani Dyrektor Nauczyciele i Wychowawcy, Uczniowie i Rodzice kończy się rok szkolny 2020/2021, rok wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozpoczynają się wakacje, okres wypoczynku, ale także zbierania siły na kolejny rok szkolny.
Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy, składam serdeczne podziękowania za codzienny trud, twórczą pracę...

Granty Sołeckie 2021 - wyniki konkursu

W dniu 24 czerwca 2021 roku opublikowane zostały wyniki Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. W konkursie wyłonionych zostało 180 Gmin (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych mogłobyć być maksymalnie 2 laureatów (sołectwa). Nagrodą w konkursie jest otrzymanie pomocy finansowej w wysokości...

Wykaz lokali przeznaczoych do remontu

Zgodnie §24.1 uchwały nr XXVII/269/02 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4038 z późn. zm.), Burmistrz Chociwla przedstawia do dnia 31.03.2021 r. wykaz lokali do remontu a jego aktualizację do dnia...