Klub Senior + w Bobrownikach

Gmina Chociwel otrzymała  wsparcie finansowe w kwocie 200 000,00 zł na utworzenie KLUBU SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki. W dniu 20 grudnia zokończone zostały roboty budowlane, dzięki którym budynek zyskał nowy wygląd. Zadanie polegało na remoncie i adaptacji pomieszczeń świetlicy na potrzeby funkcjonowania KLUBU SENIOR+.

Życzenia od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie, radości z obcowania z bliskimi, spokoju ducha, dużo zdrowia oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

Radni Rady Miejskiej w Chociwlu

oraz Przwodniczący Rady Robert Kawa

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo. Informuję, że w dniu 24 grudnia 2021 roku Urząd Miejski w Chociwlu będzie nieczynny. Zatem zwracam się z prośbą do Państwa o załatwienie wszelkich spraw, które zostały przez Państwa zaplanowane lub ustalone do załatwienia na dzień 24 grudnia 2021 roku o ich realizację w innym dowolnie wybranym dniu. Informacja pracy Urzędu...

Granty PPGR - ważna Informacja!

Gmina Chociwel otrzymała indywidualną zgodę od Operatora Projektu na zmianę terminu przekazania zweryfikowanych oświadczeń. Prosimy wszystkie osoby, które składając wcześniej oświadczenia nie dołączały dokumentów poświadczających zatrudnienie (wcześniej nie były one obligatoryjne) o ich pilne dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Termin...

 Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Karkowie z dnia 15.12.2021 roku

W dniu 15.12.2021 roku wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Karkowie składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 20 grudnia 2021 roku o godzinie 15:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie zdalnym z siedzibą Urzędu Miejskiego w Chociwlu  przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel sala nr 11. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej: