NSP 2021 - badanie kontrolne

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r. Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Czyste Powietrze - zmiana dnia pracy punktu

Szanowni Państwo, informujemy że z uwagi święto przypadające 1 listopada 2021 roku (poniedziałek), Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący realizacji Programu „Czyste Powietrze” będzie czynny w dniu 4 listopada 2021 roku (czwartek) w godzinach od 9.00 do 15.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – siedziba Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy...

Granty PPGR

Drodzy mieszkańcy, Centrum Projektów Polska Cyfrowa  4 października ogłosiło nabór na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki dla dzieci z rodzin popegeerowskich - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania. Wniosek na grant zostanie złożony przez Gminę Chociwel w kwocie odpowidającej liczbie pozytywnie zweryfikowanych oświadczeń...

6 900 000 dla Gminy Chociwel w Polskiego Ładu

Gmina Chociwel otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład dofinansowanie do trzech złożonych wniosków. Całkowita wartość dofinansowań to 6 900 000,00 zł. W ramach zadań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie są:

  1. Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w...

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym

Dnia 28 października 2021 roku o godzinie 15:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu
w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Jesienne spotkanie integracyjne

Koło Terenowe Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu w dniu 16 października 2021 roku zorganizowało w Domu Weselnym Impuls imprezę integracyjną pn. Sport to zdrowie jesienne spotkania sportowe. Wśród zaproszonych gości byli przewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Kawa, Urząd Miejski reprezentowała Pani Agnieszka Piotrowska, Wiejską Inicjatywę...

CODEWEEK z SKO 2021

Za nami Europejski Tydzień Kodowania. W tym roku trwał on dwa tygodnie. Od 9 do 24 października na terenie europejskich krajów, odbywały się różnorodne wydarzenia związane z kodowaniem. Dzięki nim uczestnicy rozwijali swoją kreatywność, logiczne myślenie i kompetencje cyfrowe. Uczniowie z Chociwla również wzięli udział w tym największym...