Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków

W załączeniuznajduje się  rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków.

Zapraszamy do Chociwelskiej Izby Pamieci

Od maja 2021 roku w Chociwelskiej Izbie Pamięci można podziwiać przekazane przez mieszkańców cenne i ważne dla naszej społeczności rzeczy tj. zdjęcia, przedmioty czy rękodzieła, za którymi kryją się jakieś ciekawe historie. Chociwelska Izba Pamięci stała się gminnym muzeum, w którym zaprezentowane zostały pamiątki i eksponaty istotne dla naszej...

Oferta PZERiI z dnia 09.06.2021 roku

W dniu 09.06.2021 roku wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

rfil pgr

Łącznie 340 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przekazane gminom, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane PGR-y). Rządowe wsparcie gminy przeznaczą na inwestycje. Wyniki naboru wniosków ogłoszone zostały w piątek 11 czerwca 2021roku.

Gmina Chociwel otrzyma 450 000,00 zł na...

Jesienno-zimowe klimaty

Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację operacji grantowej pn. „Jesienno-zimowe klimaty-wydarzenie w gminie Chociwel.
Partnerem projektu jest Gmina Chociwel. W ramach operacji grantowej zostaną przeprowadzone Warsztaty z wykonywania bombek i...

Oferta PTWzK z dnia 07.06.2021 roku

W dniu 07.06.2021 roku wpłynęła oferta PTWzK w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Rozkład jazdy LKP

Burmistrz Chociwla uprzejmie informuje, że od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku  w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 roku  (Dz. U. z 2021 r., poz. 717), na terenie Gminy Chociwel funkcjonują linie komunikacji publicznej na poniżej...

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 10 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu
w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu: