Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 16-11-2021

W dniu 16.11.2021 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego. Pobierz (pdf, 158KB)

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 listopada 2021 roku o godzinie 15:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 listopada 2021 roku o godzinie 15:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 listopada 2021 roku o godzinie 15:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i...

Stowarzyszenie WIR ogłasza nabór - konkurs 1/2021

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2021.

  • Termin składania...

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o nadchodzących wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku można zgłaszać do Komisji Wyborczej w terminie 8-19 listopada 2021 r.

XL sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

103 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Burmistrz Chociwla  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców dnia 11 listopada 2021 roku na uroczyste obchody 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. O godzinie 11:00 odbedzie się Msza Święta w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu w intencji Ojczyzny przy honorowej asyście Żołnierzy Wojska Polskiego. Po mszy świętej uczniowie z...