Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 07.07.2021 roku

W dniu 07.07.2021 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków już działa!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).  Podstawa prawna: Znowelizowana ustawa z dnia 21 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (zmiana brzmienia ustawy) – Dz.U. z 2021 r...

Dzień Godności 2021

Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu w dniu 24 czerwca 2021 roku zorganizowało imprezę integracyjna pn ”Dzień Godności”. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Stargardzie Pani Agnieszka Krętkowska i Pan Konrad Stelmach, Radny Wojciech Kalinowski, przedstawiciele Stowarzyszenia "WIR"

Pozyskaj dotacje z programu "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze " przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach programu mozna otrzymać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne...

Program Inwestycji Strategicznych

Dnia 05 lipca odbyło się spotkanie Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka z Panią Anną Pawlak, ktora jest Regionalnym Dyrektorem ds Inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez...

Ogłoszenie spółki WiK

Przedsiębiorstwo WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o. w Chociwlu przeprasza Odbiorców Spółki za utrudnienia związane z odbiorem ścieków do sieci kanalizacyjnej, które wystąpiły w dniach 30.06.2021 r. oraz 1.07.2021 r. podczas bardzo obfitych opadów deszczu w miejscowości Chociwel. Sieć kanalizacyjna, którą Przedsiębiorstwo eksploatuje posiada...

Konsultacje

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz...

Nowa alejka na cmentarzu

Na cmentarzu komunalnym w Chociwlu budowana jest nowa alejka pomiędzy sektorami B2-B5.