Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie z grantów

Mając na uwadze ogłoszony konkurs nr 3/2021/G w zakresie operacji grantowych na przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej zapraszamy na szkolenie podmioty zainteresowane składaniem wniosków.

Termin szkolenia: 23 lipca 2021 r. rozpoczęcie o godz. 11:00. Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia szkolenie...

Piknik w Wieleniu Pomorskim

W dniu 24 lipca 2021 roku w Wieleniu Pomorskim odbędzie się piknik profilaktyczny. Początek od godziny 15:00.

Piknik dla Dawida

Zapraszamy na piknik dla Dawida, który odbędzie się 24 lipca 2021 roku od godziny 16:00 przy hali sportowej w Chociwlu.

W dniu 16.07.2021 roku wpłynęła oferta PTWzK w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Chociwla

W związku z podaniem do publicznej wiadomości w dniu 25 czerwca 2021 roku przez Burmistrza Chociwla wykazu lokali do remontu, w którym przeznaczono do remontu lokal oznaczony nr 2 przy ul. Zwycięzców 10 w Chociwlu, uprzejmie informuje co następuje.

Zmiana godzin pracy PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Pomunalnych (PSZOK) w dniach od 20 do 31 lipca 2021 roku czynny będzie w godzinach od 10:00 do13:00.

Zmieni się magistrala nadbałtycka

Obecnie na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych SA powstaje studium wykonalności dla projektu „Prace w ciągu transportowym Trójmiasto-Szczecin na odc. Słupsk-Szczecin Dąbie przez Koszalin-Stargard/Kołobrzeg-Goleniów obejmującym linie kolejowe 202, 351, 401 i 402”. Celem studium jest opracowanie najkorzystniejszego wariantu modernizacji...

Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 09.07.2021 roku

W dniu 09.07.2021 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.