Informacja Burmistrza

W dniu 04.03.2021 roku Burmistrz Chociwla złożył wniosek w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu w przedmiocie zwołania sesji Rady Miejskiej w Chociwlu sprawie rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

Konsultacje w sprawie przebudowy ul. Wolności i Jana Pawła II

Burmistrz Chociwla zaprasza mieszkańców Chociwla do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt pt.: "Przebudowa z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II (do DK 20) w Chociwlu". Do konsultacji przedstawione będą 3 projekty przebudowy. Konsultacje trwać będą od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 5 marca 2021 roku w godzinach...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Dnia 4 marca 2021 roku o godzinie 7:30 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 52, pok. 11, w trybie hybrydowym odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Poniżej znajdują się terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Z uwagi na wciąż zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, i w obecnym czasie rosnącą liczbą zakażeń chorobą COVID-19 obecny system pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu nie ulega zmianie. Kasa Urzędu Miejskiego w Chociwlu pozostaje nieczynna. Prosimy o regulowanie wszelkich opłat w placówkach bankowych, za pośrednictwem poczty lub internetu.

Kontynuacja programu "Czyste powietrze"

Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panią Emilią Niemyt w dniu 24 lutego 2021 roku podpisali w Urzędzie Miejskim w Chociwlu porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji Programu "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza...

Stowarzyszenie „WIR” ogłasza konkurs 2/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 2/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” ogłasza konkurs 1/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2021/G.