iwla dotycząca wycinki drzew rosnących w pasie drogowym ul. Wolności w Chociwlu

W związku z powziętymi informacjami od mieszkańców Gminy Chociwel o zbieraniu podpisów pod sprzeciwem wycinki drzew – lip rosnących w pasie drogowym ul. Wolności w Chociwlu, uprzejmie informuję co następuje.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 9:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 9:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

nabór wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż” na terenie województwa zachodniopomorskiego.

XXXI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

Sanitarny odstrzał dzików

Poniżej do pobrania znajduje się Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Z radością informuję, iż wniosek Gminy Chociwel o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel — wymiana urządzeń grzewczych" w ramach Działania 2.14. Zachodniopomorski Program Antysmogowy — Poprawa Jakości Powietrza, otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 267 720,00...

1 500 000,00 zł dla Gminy Chociwel

W środę, 31 marca, wojewodowie opublikowali wyniki trzeciego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do podziału było 1,65 mld zł. Gmina Chociwel zgodnie z rekomendacją komisji ma otrzymać 1 500 000,00 złotych na realizację rozpoczetej już inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z...