Ogłoszenie PSZOK

UWAGA !!! Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w dniu 28 stycznia (czwartek) 2021 roku bedzie nieczynny.

 Wykaz nieruchomości do sprzedaży nr 3/2021

W załaćzniku znajduje się wykaz nieruchomości do sprzedaży nr 3/2021 - (pobierz,pdf, 302KB)

Komunikat w sprawie odbioru odpadów - frakcja papier
  • MIESZKAŃCY MIASTA CHOCIWEL - PRAWA I LEWA STRONA: Przypominamy, że 22 stycznia 2021 roku odbiór frakcji papier w workach na terenie miejscowości Chociwel (prawa i lewa strona). Prosimy o zawiązywanie worków z odpadami, w przeciwnym razie nie zostaną one odebrane!
  • UWAGA MIESZKAŃCY...

XXVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Wspólne posiedzenie Komisji

Dnia 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 13:30 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 52, pok. 11, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie...

Komunikat w sprawie szczepionek przeciw grypie

Przychodnie POZ/inne podmioty lecznicze, posiadające umowę z NFZ mają możliwość złożenia zapotrzebowań na szczepionki przeciw grypie dla pacjentów, którzy nie mieli możliwości ich nabycia we własnym zakresie.
W tym celu podmioty lecznicze powinny złożyć zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie za pośrednictwem portalu...

Zobacz, co powinieneś wiedzieć!

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa – można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz...

Otwarci i zaangażowani w pomoc na rzecz drugiego człowieka

Pracownicy Urzędu Miejskiego, Radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy naszej gminy przy szczególnym zaangażowaniu jednej z mieszkanek naszego Chociwla Panią Barbarą Z. zorganizowali pomoc dla Naszego Dawida, który jak większość z Państwa pamięta uległ w październiku 2019 r. bardzo ciężkiemu wypadkowi i do dzisiaj jego stan zdrowia nie pozwala na...