Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Poniżej znajdują się dokumenty przedstawiające zakres zmian dla pracowników i pracodawców w zakresie przechowywania akt pracowniczych i innych dokumentów wymaganych przez ZUS.

Konkurs - "Wybieram Wybory"

Na prośbę Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14...

 Zebranie wiejskie - wyborcze w sołectwie Lisowo

Na podstawie § 10 statutu sołectwa -załącznik do Uchwały Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r., zwołuję w dniu 18 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisowo. Zebranie wyborcze odbędzie się w Remizie OSP .

Porządek zebrania:
1. Otwarcie i...

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu

Powiat Stargardzki w Stargardzie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) realizuje zadanie o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej.  Od roku 2019 udzielane może być również...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 09.01.2019 roku

Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 09.01.2019 roku

Kurs obsługi kombajnów zbożowych

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach prowadzi nabór na kurs obsługi kombajnów zbożowych.

Zebranie wiejskie - wyborcze  w sołectwie  Wieleń Pomorski

Na podstawie § 10 statutu sołectwa Wieleń Pomorski (Uchwała Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r.) zwołuję w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wieleń Pom. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Porządek...

Koło Łowieckie "Knieja" - polowanie 19.01.2019

Zarząd Koła Łowieckiego „KNIEJA" w Szczecinie informuje członków Koła oraz instytucje o organizacji polowania zbiorowego na dziki. Polowanie odbędzie się w dniu 19.01.2018 roku o godzinie 08:00 na terenie obwodu łowieckiego 186 Dobrzany. Zbiórka myśliwych odbędzie się we wsi Lutkowo (boisko). Odpowiedzialnym za przebieg polowania będzie Łowczy...