Konkurs - "Wybieram Wybory"

Na prośbę Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14...

 Zebranie wiejskie - wyborcze w sołectwie Lisowo

Na podstawie § 10 statutu sołectwa -załącznik do Uchwały Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r., zwołuję w dniu 18 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisowo. Zebranie wyborcze odbędzie się w Remizie OSP .

Porządek zebrania:
1. Otwarcie i...

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu

Powiat Stargardzki w Stargardzie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) realizuje zadanie o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej.  Od roku 2019 udzielane może być również...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 09.01.2019 roku

Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 09.01.2019 roku

Kurs obsługi kombajnów zbożowych

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach prowadzi nabór na kurs obsługi kombajnów zbożowych.

Zebranie wiejskie - wyborcze  w sołectwie  Wieleń Pomorski

Na podstawie § 10 statutu sołectwa Wieleń Pomorski (Uchwała Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r.) zwołuję w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wieleń Pom. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Porządek...

Koło Łowieckie "Knieja" - polowanie 19.01.2019

Zarząd Koła Łowieckiego „KNIEJA" w Szczecinie informuje członków Koła oraz instytucje o organizacji polowania zbiorowego na dziki. Polowanie odbędzie się w dniu 19.01.2018 roku o godzinie 08:00 na terenie obwodu łowieckiego 186 Dobrzany. Zbiórka myśliwych odbędzie się we wsi Lutkowo (boisko). Odpowiedzialnym za przebieg polowania będzie Łowczy...

Zaproszenie na wspólne kolędowanie

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Chociwla na wspólne kolędowanie, które odbędzie się 06 stycznia 2019 roku o godzinie 15:00 na parkingu przy Jeziorze (naprzeciwko budynku Urzędu Miejskiego).