"Podejmowanie działalności gospodarczej" - szkolenie

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” objętego PROW na lata 2014-2020. Termin szkolenia - 16 kwietnia 2019 roku (wtorek), godzina 10:00 w Stargardzie...

Dyżur Radnego Powiatowego Wojciecha Majsakowskiego

W dniu 4 kwietnia 2019 roku od godziny 12:30 do 13:30 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu będzie miał miejsce dyżur Radnego Powiatowego Wojciecha Majsakowskiego. Serdecznie zapraszamy.

III przetarg ustny nieograniczony, obręb Lublino, działka 143/3

Poniżej znajduje się ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki w obrębie Lublino o numerze 143/3.

Pobierz

III ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP

I. Burmistrz Chociwla ogłasza możliwość nabycia samochodu ciężarowego - pożarniczego marki STAR, model 244 10.7t, rok produkcji - 1976. Cena minimalna - 6 900,00 zł.

II. Burmistrz Chociwla ogłasza możliwość nabycia samochodu ciężarowego do 3,5t, pożarniczego marki FS LUBLIN, model A-15, rok produkcji - 1978. Cena minimalna - 2 100,00...

Informacja spółki WiK

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chociwlu uprzejmie informuje, że dnia 02.04.2019. od godziny 8:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości Kania. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest remontem sieci wodociągowej.  Za utrudnienia spowodowane powyższym faktem uprzejmie...

Kondolencje

Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu Wojciech Kalinowski, Radni Rady MIejskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Chociwlu, składają rodzinie i bliskim zmarłego Zastepcy Burmistrza Ireneusza Płóciennika  słowa wsparcia i współczucia.

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko." Ks. Jan Twardowski...

Zarządzenie żałoby

Zarządzenie nr 49/03/2019
Burmistrza Chociwla
z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta i Gminy Chociwel
w związku ze śmiercią Ireneusza Płóciennika Zastępcy Burmistrza Chociwla.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000) zarządzam, co...

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 49/03/2019 w dniu 26 marca 2019r. (wtorek) Urząd Miejski czynny będzie od godziny 7:00 do godziny 13:30. Kasa Urzędu czynna będzie od godziny 7:00  do godziny 12:30. Również M-GOPS w Chociwlu w tym dniu  czynny będzie od godziny 7:00 do godziny 13:30.

Kierownik Miejsko —