Granty Sołeckie 22

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2022”. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji...

Zaproszenie na konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST...

Powiat wspiera Gminę Chociwel w realizacji inwestycji drogowych

Gmina Chociwel podpisała porozumienia o dofinansowaniu przez Powiat Stargardzki przebudowy ul. Wolności oraz dróg w Bobrownikach i Kani. W dniu 16 lutego 2022 roku  w Urzędzie Miejskim w Chociwlu podpisane zostało porozumienie intencyjne pomiędzy Gminą Chociwel a Powiatem Stargardzkim dotyczące współfinansowania inwestycji drogowej pn...

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku zostaną dostarczone Państwu w miejscu zamieszkania decyzje administracyjne określające wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na 2022 rok.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 2/2022

Poniżej w załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 2/2022.

Informacja o projekcie zrealizowanym w Krzywnicy

Operacja pn. „Renowacja posadzki i ścian we wnętrzu kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy” mająca na celu :poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Krzywnica oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac renowacyjnych posadzki i ścian we wnętrzu kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa i...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 3/2022

Poniżej w załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 3/2022.

Burmistrz Chociwla zaprasza do Klubu Senior+

Od 1 marca 2022 roku w miejscowości Bobrowniki uruchomiony zostanie Klub Senior+. Budynek świetlicy został wyremontowany dzięki wsparciu finansowemu budżetu państwa w kwocie 200 000,00 zł. Klub Senior+ będzie oferował: