Spotkanie animacyjne programu Społecznik 2018

Zapraszamy serdecznie liderów lokalnych, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na spotkanie animacyjne Programu Społecznik:

  • 23.04.2018 roku (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do17:00
  • Sala konferencyjna w Hali Widowiskowo – Sportowejw Chociwlu (Dąbrowskiego 15, 73-120 Chociwel)
  • Spotkanie poprowadzi Animator Lokalny – Kamila Pszenna...

Podsumowanie  operacji grantowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Oferta PTWzK z dnia 13.04.2018 roku

W dniu 13.04.2018 r. wpłynęła oferta PTWzK w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego. POBIERZ

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 16 kwietnia 2018 roku o godzin ie 15:30  w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwluprzy ulicy  Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel do udziału w obradach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2...

Spotkanie z pracodawcą

Dnia 17 kwietnia 2018 roku odbędzie się spotkanie z pracodawcą oferującym pracę w centrum zwrotów odzieży. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11:00 w hali sportowej w Chociwlu.

Oferta PZERiI z dnia 11.04.2018 roku

W dniu 11.04.2018 r. wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego. POBIERZ

Spotkanie informacyjne:

Środki dla osób bezrobotnych i niepracujących na założenie

działalności-dotacje,pożyczki i szkolenia.

Powiatowy lekarz weterynarii w Stargardzie zaprasza posiadaczy trzody chlewnej na szkolenie

,,Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie w zakresie

afrykańskiego pomoru świń(ASF).