Zachodniopomorska Karta Seniora i Karta Rodziny

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu informuje, iż jest możliwość ubiegania się o Zachodniopomorską Kartę Rodziny oraz Zachodniopomorską Kartę Seniora.

  • ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci z terenu gminy Chociwel.
Program Zachodniopomorskich...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Dnia 12 lutego 2018 roku o godzinie 14:00  w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu  ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Informacja

Na podstawie pisma znak: PSSE NHK-64/18 z dnia 05.01.2018 r. w sprawie przekazywania informacji w przypadku wystąpienia awarii instalacji wodociągowej w obsługiwanych wodociągach "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Chociwlu uprzejmie informuję, że w dniu 08.02.2018 r. w godzinach od 08.00 do 12.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla...

Koperta Życia

Urząd Miejski w Chociwlu wprowadza program pilotażowy pod nazwą "KOPERTA ŻYCIA" przeznaczony dla osób starszych oraz samotnych. Zainteresowanych prosimy o odbiór kopert w Urzędzie Miejskim, pokój numer 112 lub w każdy poniedziałek od godziny 8:00 do 10:00 w lokalu organizacji pozarządowych (budynek za M-GOPS). Do wydania posiadamy tylko 100...

Klaster Energii - "Odnawialny Chociwel"

Szanowni Państwo. W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi podpisania umowy dnia 18.01.2018 roku dotyczącą  Kalstra Energii uprzejmie informuje, że  dnia 28.12.2017 roku Rada Miejska w Chociwlu uchwałą nr XXX/198/17 wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Chociwel do Klastra Energii "Odnawialny Chociwel" jako uczestnika będącego...

o Puchar Przewodniczącego ZZMK

W dniu 3 lutego 2018 roku na Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. W turnieju brały udział drużyny:

  • MZZM i PK Wrocław,
  • PR Kołobrzeg,
  • IC Szczecin,
  • Elektra,
  • PR Szczecin,
  • Cargo Poznań,
  • Gmina Chociwel,
  • SKM...

Dzień Babci i Dziadka w Karkowie

W dniu 2 lutego 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Karkowie, Stowarzyszenie "Otwarta Dłoń" wraz z dziećmi przygotowali niespodziankę dla ukochanych Babć i Dziadków w postaci przedstawienia i słodkiego poczęstunku.