Koncert muzyki klasycznej i niepodległościowej

W dniu 7 października 2018 roku w Kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu odbył się koncert muzyki klasycznej i niepodległościowej. Mogliśmy posłuchać pięknej muzyki klasycznej w wykonaniu Trio "La Rocha" oraz pieśni patriotycznych zaprezentowanych przez Dariusza Koronczewskiego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 10.08.2018 roku

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 10.08.2018 roku.

Rozstrzygnięcie projektów Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Uprzejmie informuję, że Komisja do spraw oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel w 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 roku poparła złożony wniosek pt. :Budowa placu zabaw na działce 414/9 w Chociwlu". Zgodnie z § 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego wskazany wyżej projekt otrzymał...

Fundusz Sprawiedliwści - przekazanie zakupionego sprzętu dla jednostek OSP z Gminy Chociwel

W dniu 02 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu został uroczyście przekazany jednostkom OSP z Gminy Chociwel zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego. Przekazania dokonali: Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w...

Zaczerpnięte z ludowej skrzyni - warsztaty rękodzielnicze

Stowarzyszenie ”Forum Chociwelskie” otrzymało dofinansowanie w wysokości 3000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z PROGRAMU SPOŁECZNIK na realizację projektu pn. „Zaczerpnięte z ludowej skrzyni-warsztaty rękodzielnicze” zgodnie z podpisaną umową nr 71/E/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.
Projekt skierowany był do dzieci i...

W zdrowym ciele zdrowy duch - rajd wokół jeziora Kamienny Most

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w sobotę tj.29 września 2018 r zorganizowało w ramach środków unijnych poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rodzinny rajd wokół Jeziora Kamienny Most. W rajdzie udział wzięli mieszkańcy z gmin: Chociwel...

Burmistrz Chociwla oraz Parafia Rzymskokatolicka w Chociwlu serdecznie zapraszają na „Koncert muzyki klasycznej i niepodległościowej", który odbędzie się 7 października 2018 roku o godzinie 18:00 w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu. Wystąpi Trio "La Rocha"

Stowarzyszenie "WIR" ogłasza konkurs nr 3/2018/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

Termin składania wniosków: od 29 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r. do godz. 15:00...