Oferta KGW z Kani z dnia 20.09.23 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 20 września 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez KGW w Kani.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może zgłosić...

Kolejne dofinansowanie z Polskiego Ładu dla Gminy Chociwel

W piątek, 15 września ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Gmina Chociwel złożyła dwa wnioski o dofinansowanie. Projekty, na które Gmina Chociwel otrzymała wsparcie to:

  1. Projekt – "Modernizacja drogi w miejscowości Lublino":
    • Wartość inwestycji – 600...

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Dnia 26.09.2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu od godziny 9:30 do godziny 12:00 stacjonował będzie Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

„Sport to zdrowie. Jesienne spotkania sportowe"

Polskie Towarzystwo Walki Z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu zaprasza mieszkańców Gminy Chociwel dnia 10.10.2023 roku (wtorek) na godzinę 14:00 do hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu na wydarzenie pod nazwą: "Sport to zdrowie. Jesienne spotkania sportowe"

Zgłaszanie kandydatów na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych

Pełnomocnicy komitetów wyborczych do 15 września mają czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji odbywa się za pośrednictwem urzędu gminy.