LV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), informuję, że dnia 16 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu,
przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15. odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu z następującym porządkiem...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 16 marca 2023 r. o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Uprzejmie informujemy, że przy schodach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Chociwlu zainstalowany został dzwonek, który umożliwia poinformowanie koordynatora ds. dostępności o konieczności udzielenia pomocy dla osoby ze szczególnymi potrzebami. Jeżeli jesteś osobą, która „ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na...

 Świadczenia za pomoc uchodźcom (stan prawny na dzień 29.06.22)

Świadczenia pieniężne za pomoc uchodźcom – istotne zmiany dotyczące wypłaty świadczeń powyżej 120 dni.

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Jeśli pomoc udzielana jest m.in. osobie niepełnosprawnej, starszej lub kobiecie w ciąży, pieniądze mogą być wypłacane za okres...

Ogłoszenie o szkoleniu

W związku z ogłoszonym konkursem nr 1/2023/R w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii zapraszamy zainteresowanych na szkolenie z wniosków o dofinansowanie, które odbedzie się...