Program Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach; między innymi bez kryterium dochodowego. Aby otrzymywać rządowe świadczenie należy złożyć wniosek. Możesz to zrobić już od 1 lipca online poprzez: system Emp@tia, bankowość elektroniczną i PUE ZUS. Natomiast od 1 sierpnia będziesz mógł złożyć wniosek także drogą tradycyjną...

Dystrybucja worków na odpady BIO (21-22.06)

W dniach 21-22.06.2019 r. na terenach wiejskich, do domków jednorodzinnych, będą rozwożone pakiety (100szt.) worków na odpady BIO. Pakiet zostaje przydzielony na 18 m-cy (od lipca 2019 roku do grudnia 2020 roku). Nieruchomości wielorodzinne wyposażone zostaną w pojemniki na BIO.

Agnieszka Karcewicz
UM Chociwel

Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 14.06.2019 roku

W dniu 14.06.2019 roku wpłynęła oferta koła PZW OKOŃ w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel do uczestnictwa i śledzenia na kanale YouTube Gminy Chociwel. Porządek obrad:

  1. Otwarcie i...

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 17 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, przesyła w załączeniu list Prezesa Kasy adresowany do rolników i dzieci z terenów wiejskich, na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Informacja o odwołaniu spotkań w sołectwach

Burmistrz Chociwla informuje, iż w związku z brakiem uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach dotyczących programu „Czyste powietrze" w zakresie możliwości wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych proponowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, które zostały ustalone w dniach od 10.06.2019 r. do 14.06.2019 r. w...

Uwaga! Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego

Burmistrz  Chociwla  informuje, że w dniach 12 - 13 czerwca 2019 roku (środa, czwartek) Urząd Miejski czynny będzie od godziny 6:00 do godziny 14:00. Kasa Urzędu czynna będzie od godziny 7:00 do godziny 12:30.

Kierownik M-GOPS w Chociwlu informuje, że w dniach 12-14 czerwca 2019 roku M-GOPS w Chociwlu czynny będzie od godziny 6:00 do...