Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku...

Oferta PZERiI z dnia 10.04.2019 roku

W dniu 10.04.2019 roku wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

SegregujeMY

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "#SegregujeMy". Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne. Dlatego też CRL podjęło się organizacji akcji, która łącząc naukę z zabawą przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród najmłodszych. Akcja adresowana...

Informacja o treningu syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Chociwel, że Wojewoda Zachodniopomorski zarządził trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy. Działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z...

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 10 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel do uczestnictwa oraz do oglądania na kanale YouTube Gminy Chociwel. Porządek obrad:

  1. Otwarcie i...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy  ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie...

"Dzień otwarty na Ekologię" - "Czyste Powietrze"

Zapraszamy na spotkanie pod nazwą "Dzień otwarty na Ekologię" - "Czyste Powietrze", które odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku od godziny 10:00 do godziny 16:00 w Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu.

Sportowiec Roku 2018 Gminy Chociwel

W Plebiscycie na Sportowca Roku 2018 Gminy Chociwel zgłoszonych zostało sześcioro sportowców. Głosować można było poprzez formularz internetowy. Sportowcem Roku 2018 Gminy Chociwel został Sebastian Romanowski (MMA Berserkers Team Stargard) zdobywając 131 głosów, drugie miejsce zajął Marcin Hyriak (LKS Piast Chociwel) - 79 głosów, trzecie miejsce...