"Dzień Kobiet"

Burmistrz Chociwla zaprasza na koncert z okazji "Dnia Kobiet" pod nazwą "Aby do lata". Koncert odbedzie się 11 marca 2022 roku o godzinie 18:30 w świetlicy miejskiej na hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu.

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Dnia 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, dla upamiętnienia tego dnia pod pomnikiem Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Chociwlu kwiaty złożyła oraz zapaliła znicze reprezentacja Urzędu Miejskiego, reprezentacja Radnych Rady Miejskiej oraz Przedstawiciele Koła PiS w Chociwlu.

Gmina Chociwel Pomaga Ukrainie

Szanowni Państwo. Zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia Ukrainy oraz Ukraińców uciekających przed atakiem Rosji na ich ojczyznę. Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski i naszej Gminy. Chcesz pomóc? Jest kilka sposobów! To Ty decydujesz w jakim...

Konkurs rehabilitacja

Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020 -2024” w roku 2022.

XLIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 25 lutego 2022 roku (piątek) o godzinie 15:00 w świetlicy miejskiej  w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu
w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Ogłoszenie Burmistrza Chociwla

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 21 lutym 2022 roku, zostają zniesione ograniczenia w zakresie odbywającej się obsługi interesantów jedynie w Punkcie Informacyjnym Urzędu. Urząd Miejski jest czynny w godzinach:

Oferta KGW w Kani z dnia 15.02.2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Kolorowe święta – warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców Gminy Chociwel", złożoną w dniu 15 lutego 2022 roku w Urzędzie Miejskim w...