Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 30 marca 2022 roku (środa) o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu
w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 29 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 28 marca 2022 roku o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie stacjonarnym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980)

Szkolenie dla rolników

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza rolników na szkolenie: "Zmiany w aplikacji e-Wniosek i dopłatach bezpośrednich na 2022 rok. Zmiany w programach rolno-środowiskowych na 2022 rok. Szkolenie odbędzie się 25 marca 2022 roku o godzinie 10:00 w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu.

Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny podstawie art. 2 ust. 1, możliwość...

Pesel i Profil Zaufany dla mieszkańców Ukrainy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 ) od dnia 16 marca 2022 r. rozpoczyna się proces rejestracji obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022r. Numer PESEL, uprawnia do korzystania z różnego...

Podziękowania

Z ogromną wdzięcznością kieruje do Państwa moc serdecznych podziękowań za Państwa ogrom zaangażowania, determinacji i dobrego serca w pomocy dla potrzebujących z Ukrainy, którzy zostali przyjęci i zakwaterowani na terenie naszej Gminy. Nasi lokalni Przedsiębiorcy, Kościół Baptystów w Chociwlu, a także Mieszkańcy naszej gminy przyjęli łącznie ok...