Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 57. ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z póżn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie...

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Lisowie

W dniu 24 marca 2023 r. w sołectwie Lisowo miało miejsce otwarcie upragnionej przez mieszkańców nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Świetlica wiejska została wybudowana w ramach realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Podczas otwarcia obecni byli...

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Mieszkańcy ul. Wolności i ul. Nadjeziornej prosimy o wystawienie worków frakcja: PAPIER, jeszcze w dniu dzisiejszym 30.03 (czwartek), co usprawni ich odbiór. Dziekujemy!

Komunikat Burmistrza Chociwla

Informuję, że w związku z planowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wdrożeniem zmiany oprogramowania w Systemie rejestrów Państwowych w dniu 31 marca 2023r. obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chociwlu pokój nr 13 w zakresie:

  1. Złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
  2. Wydania dowodu...

Ogłoszenie w przedmiocie zatrudnienia do pracy

Urząd Miejski w Chociwlu poszukuje pracownika: