Walentynkowy Turniej  Tańca

Burmistrz Chociwla zaprasza na "Walentynkowy Turniej Tańca", który rozpocznie się 16 lutego 2019 roku od godziny 9:00 na Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu. Wstęp na imprezę kosztuje 20 złotych.

Informacja spółki WiK

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chociwlu uprzejmie informuje, że dnia 05.02.2019. od godziny 8:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości Bród. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest remontem sieci wodociągowej. Za utrudnienia spowodowane powyższym faktem uprzejmie przepraszamy.

Zebranie wiejskie - wyborcze w sołectwie Oświno

Na podstawie § 10 statutu sołectwa -załącznik do Uchwały Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r., zwołuję w dniu 8 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Oświno. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie i...

Szkolenia dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  Oddział Terenowy w Szczecinie  zaprasza rolników z powiatu stargardzkiego  na spotkanie informacyjno - szkoleniowe pod nazwą:  „Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"&nbsp...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 31.01.2019 roku

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 31.01.2019 roku.

Zarządzenie Nr 13/01/2019 Burmistrza Chociwla - rekrutacja do przedszkola i klas I szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 13/01/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I...

Zebranie wiejskie - wyborcze w sołectwie Długie

Na podstawie § 10 statutu sołectwa -załącznik do Uchwały Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r., zwołuję w dniu 5 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długie. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie i...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 6 lutego 2019 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. H. Dąbrowskiego 15 (pokój nr 75), odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku...