Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego - 2020

"Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie" - K.I.Gałczyński.

Uwaga! Zmiany w harmonogramie odpadów na 2021 rok

Bardzo prosimy zapoznać się z nowym harmonogramem wywozów odpadów komunalnych na I kwartał 2021 roku, z uwagi na zmianę terminów i częstotliwości wywozu odpadów komunalnych. Ważne! Na terenie miasta Chociwel od 2021 roku odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywać się będzie raz na dwa tygodnie. Z uwagi na dużą ilość frakcji: tworzywa sztuczne...

Ogłoszenie o odbiorze w workach

Informacja dla Mieszkańcy Chociwla.  Odbiór odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne) w workach odbędzie się 28 grudnia 2020 roku (poniedziałek). Prosimy nie wystawiać worków wcześniej niż wskazany termin.

Ogłoszenie PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w dniu 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie  NIECZYNNY.

Ogłoszenie o zaprzestaniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Chociwlu w dniu 13 listopada b.r. uchwały Nr XXIII/140/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz...

XXV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 17 grudnia 2020 roku o godzinie 8:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia :