XXV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 17 grudnia 2020 roku o godzinie 8:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia :

Zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Żytwnościowa 2014-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecnej w Chociwlu informuje, że z dniem 26 listopada 2020 roku zmianie uległy kryteria kwalifikowalności osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żytwnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wobec powyższego pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte...

Ogłoszenie M-GOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu informuje, że w miesiącu grudniu 2020 roku wszystkie świadczenia, zasiłki i dodatki oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej wypłacane będą w dniu 21 grudnia 2020 roku.

Inwestycje na cmentarzach na terenie Gminy Chociwel

W ramach prac na cmentarzach w Gminie Chociwel o nowe alejki wzbogaciły się cmentarze w Chociwlu, Kani i Bobrownikach. Natomiast na cmentarzu w Oświnie powstanie nowe ogrodzenie. W opisach zdjęć można znaleźć informację jakiej lokalizacji dotyczą.

Monitoring na dworcu PKP w Chociwlu

W dniu 9 grudnia 2020 r. na budynku dworca PKP w Chociwlu oraz w poczekalni dla podróżnych został zainstalowany monitoring celem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym oraz unikaniu aktów wandalizmu. Administratorem  danych osobowych gromadzonych w ramach monitoringu jest Burmistrz Chociwla z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, ul. Armii...

Bieżące inwestycje

Nowe inwestycje w Gminie Chociwel (w trakcie realizacji):