Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 19.05.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 19 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Stowarzyszenie "Forum Chociwelskie".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww...

Zawody wędkarskie  - „Dzień Dziecka z wędką"

Zapraszamy na zawody wędkarskie „Dzień Dziecka z wędką ", które odbędą się w dniu 4 czerwca 2023 roku (niedziela). Na zawody zapraszamy dzieci w wieku do lat 14.

LVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że LVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00
w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 23 maja 2023 r. o godz. 08:30 (wtorek) w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej: