Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 13:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie stacjonarnym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku...

Aktywna Wieś

W dniu 13.08.2022 r. przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa pn. „Aktywna Wieś - sportowcy wiejscy na start – rywalizacja Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń działających na rzecz miasteczek i wsi województwa zachodniopomorskiego”. O godzinie 11:00 otwarcia imprezy dokonali Stanisław Szymczak –

Chociwelski Dzień Krwiodawstwa

W dniu 9 sierpnia 2022 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 przy hali widowisko-sportowej w Chociwlu odbyła się po raz drugi akcja oddawania krwi w której udział wzięło 16 dawców. Gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim za frekwencję, za podarowanie cząstki zdrowia innemu człowiekowi oraz załodze Krwiobusa, który tak sprawnie i w przyjaznej atmosferze...

L sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu

W związku z wysokimi temperaturami powietrza uprzejmie informuję, że zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu, w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do dnia 19 sierpnia 2022 r.

  • Urząd Miejski w Chociwlu czynny będzie: Wtorek – piątek od 6:00 do 14:00
  • Kasa Urzędu czynna będzie: Wtorek – piątek od 6:00 do 12.30.