Życzenia na Wielkanoc od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu

Wielkanoc to czas nadziei i duchowego odrodzenia. Niech przyniesie więc wiarę w sens tego, co robimy, silę by z przekonaniem stawiać czofa wszelkim trudnością, miłość i czas, by podarować je najbliższym. Niech te świąteczne dni będą początkiem budowania prawdziwej wspólnoty i poszukiwania dobra w każdym człowieku.

Życzą:

Przewodniczący Rady...

XLV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Chociwel zajmuje obecnie DRUGIE MIEJSCE, tuż za Gminą Darłowo, w rankingu najlepszych gmin województwa zachodniopomorskiego z największą liczbą złożonych deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do obszaru...

Zaproszenie na zawody wędkarskie

Zarząd Koła PZW nr 6 „OKOŃ" w Chociwlu zaprasza wędkarzy, którzy są członkami naszego koła na indywidualne zawody spławikowe - I tura eliminacji do tytułu „Mistrz Koła 2022".

Festyn rodzinny - "Wnukowie i Dziadkowie"

W hali widowiskowo sportowej w Chociwlu 9 kwietnia 2022r. odbył się Festyn rodzinny pn. Wnukowie i Dziadkowie zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Piast Junior. Patronat nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak oraz Prezes Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Tomasz Paciejewski. W sportowych konkurencjach chętnie...

Podziękowanie za udział w sprzątaniu jeziora

Zarząd Koła PZW nr 6 „OKOŃ" w Chociwlu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w dniu 02 kwietnia 2022 roku w corocznej akcji pod nazwą: „Posprzątajmy Brzegi Swojego Jeziora".

Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Chociwla

Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 10/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu, oddziałów przedszkolnych w Szkole...

 Oferta PZERiI z dnia 29.03.2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Międzynarodowy Dzień Inwalidy", złożoną w dniu 29 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERII. Zgodnie z art. 19a ust. 4...