Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Gmina Chociwel realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina”. Celem projektu jest wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chociwlu.

Dofinansowanie projektu z UE: 171 990,00 zł

Oferta zespołu ludowo - muzycznego "Sami Swoi" z dnia 21.06.2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 21 czerwca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez zespoł ludowo - muzyczny "Sami Swoi".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww...

Zaproszenie na zawody wędkarskie "O Puchar Burmistrza Chociwla"

Zarząd Koła PZW nr 6 „OKOŃ” w Chociwlu zaprasza wędkarzy na otwarte indywidualne spławikowe zawody z pomostów „O Puchar Burmistrza Chociwla”

LVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że LVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 14:00
w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 26 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej: