Ogłoszenie

W związku w planowanym na dzień  27 kwietnia bieżącego roku (środa) na godzinę 7:00 odbiorem frakcji papier, szkło, tworzywa sztuczne, właściciele pojazdów parkujący na końcu ul. Słowackiego w Chociwlu, proszeni są o odblokowanie dostępu do pojemników.

Dziękujemy.

Zmiany w Programie "Czyste Powietrze"

 
Zgodnie z uchwałą antysmogową kotły poniżej 3. klasy muszą zostać wymienione do końca 2022 roku. Wymieniając go już teraz, unikniesz mandału. Gdy masz nowoczesne źródło ciepła, nie musisz dźwigać węgla, rąbać drewna, pamiętać o dokładaniu do pieca, wymiatać popiołu. W kotłowni jest czysto, a w domu nie osiada popiół. Dom nie wychładza się...

Oferta PTWzK z dnia 19.04.2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Integracja osób niepełnosprawnych - Dzień Godności", złożoną w dniu 19 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PTWzK...

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku (piątek) Urząd Miejski w Chociwlu będzie czynny od godziny 6.00 do godz. 12.00. Kasa Urzędu będzie czynna od godz. 7.00 do godz. 11.00.

Informacja w gospodarki odpadami komunalmnymi

Burmistrz Chociwla informuje, że zgodnie z uchwałą nr XLIV/286/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, leżących na terenie gminy Chociwel (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 kwietnia...

Życzenia na Wielkanoc od Burmistrza Chociwla

Wesołych, zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak.

 

Życzenia na Wielkanoc od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu

Wielkanoc to czas nadziei i duchowego odrodzenia. Niech przyniesie więc wiarę w sens tego, co robimy, silę by z przekonaniem stawiać czofa wszelkim trudnością, miłość i czas, by podarować je najbliższym. Niech te świąteczne dni będą początkiem budowania prawdziwej wspólnoty i poszukiwania dobra w każdym człowieku.

Życzą:

Przewodniczący Rady...

XLV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...