Oferta PZERiI z dnia 29.03.2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Międzynarodowy Dzień Inwalidy", złożoną w dniu 29 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERII. Zgodnie z art. 19a ust. 4...

Ogłoszenie

Uks „Piast” Junior zaprasza mieszkańców Gminy Chociwel na festyn rodzinny pod nazwą „Dzień wnuczka i dziadka” pod patronatem Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka i Prezesa Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Tomasza Paciejewskiego, który odbędzie się w dniu 09.04.2022 roku o godzinie 11:00 w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu.

Dodatek osłonowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu informuje,że wypłata dodatku osłonowego, dla osób, które złożyły wnioski do dnia 31.01.2022r. nastąpi w dwóch ratach:

Informacja o zmianie godziny rozpoczęcia XLIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu

Informuję, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie 23-03-2022  o godzinie 16:00. Za opóźnienie bardzo przepraszamy.

"Posprzątajmy brzeg swojego jeziora"

Zarząd Koła nr 06 "OKOŃ" w Chociwlu zaprasza wszystkich chętnych sympatyków wędkarstwa oraz mieszkańców Gminy Chociwel na akcję sprzątania terenu wokół jeziora Starzyc w Chociwlu pod nazwą: „Posprzątajmy brzeg swojego jeziora”. Zbiórka miłośników przyrody, którym zależy na czystości jeziora i zadbaniu o wizerunek Chociwla 2 kwietnia 2022 roku...