Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 8/2022

Poniżej do pobrania znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 8/2022.

Oferta PTWzK z dnia 04.07.2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 04 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PTWzK.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może zgłosić uwagi...

Budżet Obywatelski 2022

Aktualizacja 30.06.2022 roku

Zasady udziału mieszkańców w głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2022.

Głosowanie trwa od 1 lipca 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

  1. W głosowaniu bierze udział osoba pełnoletnia (pełnoletność na dzień złożenia karty tj. głosowania), zamieszkująca na terenie gminy Chociwel.
  2. Każdy...

Świadczenia za pomoc uchodźcom

Szanowni Państwo, ustawą z 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 930) zmieniła się istotna przesłanka przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Uchodźca korzystający z pomocy MUSI posiadać...

Oferta KGW w Kani z dnia 28.06.2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Rajd rowerowy", złożoną w dniu 28 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kani.

Zgodnie z art...