Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy ulicy Parkowej 1 w Chociwlu (obok Wodociągów i Kanalizacji) czynny jest w godzinach:

Składanie oświadczeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Burmistrz Chociwla informuje, iż zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019, poz. 2010.) gminy maja obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym w...

Sanitarny odstrzał dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie przesyła w załączeniu pismo znak: PIW/Z/913/ASF/60/2020 z dnia 03.09.2020 w sprawie opublikowania w Dz.Urz. Wojewody Zachodniopomorskiego rozporządzenia nr 9 z dnia 31 sierpnia 2020 zm. rozp. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zastępca Powiatowego Lekarza...

Otwarcie poczekalni dworca PKP w Chociwlu

Szanowni Państwo, miło Nam poinformować, że po długich negocjacjach w dniu dzisiejszym tj. 3 września 2020 roku nastąpiło przejęcie poczekalni Dworca Kolejowego w Chociwlu. Gmina Chociwel podpisała protokół przekazania tej części obiektu od PKP Polskie Koleje Państwowe S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, w imieniu których...

Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 02.09.2020

W dniu 02.09.2020 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego. Pobierz ofertę (PDF, 201KB)