Konsultacje społeczne - program ochrony powietrza

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej.

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 30 stycznia 2020 roku o godzinie 16:00  w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel. Porządek obrad:

Zebranie wyborcze w Lisowie

Ogłoszenie Burrmistrza Chociwla w sprawie zwołania zebrania wiejskiego - wyborczego w Sołectwie Lisowo.

Gospodarka wodno-ściekowa - lista rankingowa

W dniu 21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub...

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 24 stycznia 2020 roku o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej  w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

Poświąteczna zbiórka choinek

Dnia 23 stycznia (czwartek) 2020 roku od godziny 10:00 do godziny 12:00 prowadzona będzie w formie "wystawki" poświąteczna zbiórka choinek. Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione ozdób, stojaków i doniczek.

Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Drodzy mieszkańcy Gminy Chociwel. Każda nieruchomość (z wyjątkiem wspólnot i spółdzielni) zostanie wyposażona w pakiet worków do segregacji odpadów komunalnych. Pakiet przysługuje na 11 miesięcy, tj. do końca 2020 roku.

Oferta PZERiI z dnia 17.01.2020 roku

W dniu 17.01.2020 roku wpłynęły 2 oferty PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.