Chociwel-Wieś - zmaina terminu wywozu odpadów

Od 1 czerwca 2020 roku wszystkie frakcje odpadów z miejscowości Chociwel - Wieś odbierane będą jak lewa strona miasta Chociwel tj:

 Nie zanieczyszczaj przestrzeni publicznej!

Dbając o środowisko zapobiegasz rozprzestrzenianiu się wirusa. Nie zanieczyszczaj przestrzeni publicznej! Środki ochrony indywidualnej tj. rękawiczki oraz maseczki jednorazowe wyrzucaj do pojemników na odpady zmieszane.

Stowarzyszenie "WIR" ogłasza konkurs nr 1/2020 w ramach PROW

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2020. Termin składania...

Stowarzyszenie "WIR" zaprasza na szkolenie

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza na szkolenia online dla zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na rozwijanie działalności gospodarczej z PROW i PO RYBY.

Stowarzyszenie "WIR" ogłasza konkurs nr 1/2020/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego programem operacyjnym „rybactwo i morze”. Termin składania wniosków od 24 czerwca 2020 roku do 14 lipca 2020 roku. Miejsce składania wniosków:

Ogłoszenie Burmistrza Chociwla

Szanowni Państwo z dniem 25 maja 2020 roku zostaje odwołane czasowe ograniczenie działalności Urzędu Miejskiego poprzez otwarcie Kasy Urzędu Miejskiego w Chociwlu, a następnie w najbliższych dniach zostanie przywrócona pełna możliwość skorzystania z bezpośredniej wizyty w urzędzie. Zasady obowiązujące przy otwarciu Kasy Urzędu Miejskiego:

Nawadnianie gospodarstw rolnych

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, że stosownie do art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217...

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Poniżej znajduje się link, pod którymi znajdą Państwo opublikowane wytyczne dotyczące różnych dziedzin życia.