Oferta PZERiI z dnia 04.06.2019 roku

W dniu 12.11.2019 roku wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Konkurs „EKOLOGIA I TRADYCJA”

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „EKOLOGIA I TRADYCJA”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Koło Gospodyń Wiejskich w Nosowie gmina Suchań. Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy wiejskiej w Nosowie w gmine Suchań. Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe, Koła...

Wspólne Posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 15 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia...

Ubój z konieczności (w gospodarstwie) - szkolenie

W dniu 12 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stargardzie odbędzie się szkolenie z zakresu postępowania ze zwierzętami przy ich uboju z konieczności. Serdecznie zapraszamy.

Święto Zmarłych

Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych Burmistrz Chociwla wraz z Sekretarz Gminy upamiętnili zbliżający się dzień zapalając symboliczne znicze oraz stawiając kwiaty przy znajdujących się w Chociwlu pomnikach.

Stowaryszenie "WIR" zaprasza na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie (warsztaty) z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W związku z ogłoszonymi konkursami (www.wir-lgd.org.pl, zakładka konkursy, podzakładka PROW ogłoszenie +pliki), Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie, które odbędzie...

Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Informujemy, że dnia 8 lutego br. weszła w życie ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33), w tym rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne. Ustawa skierowana jest do wszystkich rolników, również nie będących kontrahentami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa...

Dofinansowanie do rolniczego handlu detalicznego

Można uzyskać 100 tys. zł bezzwrotnej refundacji na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwo żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).