XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godzinie 11:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu  przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu,
w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Konkurs - Sołtys Roku - 2021

Organizatorem konkursu „Sołtys Roku” 2021 jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Tytuł „Sołtysa Roku” 2021 przyznaje się tylko raz w bieżącym roku kalendarzowym. W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 laureatów z terenu województwa...

zipod

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii...

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie rozpoczął nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Urząd Miejski w Chociwlu informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie rozpoczął "Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób, które ukończyły 30 rok życia - projekt współfinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020"

Stowarzyszenie „WIR” zaprasza  na konsultacje zmian w LSR

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZPO w Chociwlu

Burmistrz Chociwla ogłosił Konkurs na stanowisko Dyrektora ZPO w Chociwlu. Ogłoszenie o konkursie do pobrania (pdf, 406KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia nr 4/2021

W załączeniu znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia nr 4/2021. Pobierz (pdf, 47Kb)