Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" gmina Chociwel zamierza przystąpić do powyższego programu, jednak konieczne jest zebranie przez Urząd Miejski...

Oferta PTWzK z dnia 18.11.2019 roku

W dniu 18.11.2019 roku wpłynęła oferta PTWzK w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

 Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 15.11.2019 roku

W dniu 15.11.2019 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Zrealizowane "Granty Sołeckie - 2019"

Dwa sołectwa Gminy Chociwel  zrealizowały projekty w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”. Sołectwo Lisowo  postawiło na realizacje zadania  "Budowa zatoczki z wiatą przystankową w Lisowie", a Sołectwo Bobrowniki na  "Podnoszenie jakości życia mieszkańców sołectwa Bobrowniki poprzez...

Otwarcie siłowni fitness

W dniu 15 listopada 2019 roku Burmistrz Chociwla, Stanisław Szymczak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Wojciechem Kalinowskim i radnymi Rady Miejskiej oficjalnie otworzyli siłownię fitness znajdującą się na Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu. Do dyspozycji mieszkańców został zakupiony nowy sprzęt tj.:

101 rocznica Odzyskania Niepodległości

Poniżej znajduje się fotorelacja z uroczystości 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Chociwlu.

Konsultacje Programu Współpracy

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu nr XXXVI/332/10 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących...

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 listopada 2019 roku o godzinie 13:00  w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel. Porządek obrad: