Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Poniżej znajdują się terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Z uwagi na wciąż zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, i w obecnym czasie rosnącą liczbą zakażeń chorobą COVID-19 obecny system pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu nie ulega zmianie. Kasa Urzędu Miejskiego w Chociwlu pozostaje nieczynna. Prosimy o regulowanie wszelkich opłat w placówkach bankowych, za pośrednictwem poczty lub internetu.

Kontynuacja programu "Czyste powietrze"

Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panią Emilią Niemyt w dniu 24 lutego 2021 roku podpisali w Urzędzie Miejskim w Chociwlu porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji Programu "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza...

Stowarzyszenie „WIR” ogłasza konkurs 2/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 2/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” ogłasza konkurs 1/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2021/G.

Informacja Burmistrza Chociwla

Chociwel, dnia 22 lutego 2021 r.

Pan Robert Kawa Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu.
Uprzejmie informuję, że w dniu 16 lutego 2021 r. do udziału w sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 23 lutego 2021 r. zaprosiłem Panią Annę Pawlak — przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego...

Świetlica w Karkowie będzie miała instalację fotowoltaiczną

W dniu 18 lutego 2021 roku Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak podpisał umowę na dofinasowanie projektu pod nazwą: „Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Karkowie”. Ze strony Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisali Wicemarszałek Olgierd Kustosz i Członek Zarządu Stanisław Wziątek.
Projekt...

Masz Głos

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos. W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji...