Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 25.10.2019 roku

Poniżej do pobrania znajduje się wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 25.10.2019 roku.

 Stowarzyszenie WIR ogłasza konkurs nr 4/2019

Stowarzyszenie "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs nr 4/2019.

Stowarzyszenie WIR ogłasza konkurs nr 3/2019

Stowarzyszenie "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs nr 3/2019.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej

Poniżej znajduje się do pobrania informacja o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  oraz Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 października 2019 roku o godzinie 9:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 23 października 2019 roku o godzinie 11:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie...

Nowości w "Programie wyrównywania różnic między regionami III"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie informuje, że gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym mogą ubiegać w PFRON o dofinansowanie: do budowy szybu windowego, budowę lub modernizację pochylni, dostawę, zakup i montaż dźwigu osobowego...

Zaproszenie na warsztaty rękodzielnicze

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju na projekt grantowy pt. ” Kreatywne warsztaty rękodzielnicze w Gminie Chociwel”. Stowarzyszenie Forum Chociwelskie w partnerstwie z Gminą Chociwel, która bezpłatnie użyczy sal będzie realizować w miesiącu październiku warsztaty florystyczne -