Zrealizowane inwestycje w ramach Grantów Sołeckich - 2022

Gmina Chociwel zrealizowała dwa projekty grantowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”. Z Gminy Chociwel granty o wartości 15 000 złotych przyznane zostały sołectwom Starzyce i Kania.

Sołectwo Starzyce zrealizowało projekt pod nazwą: "Montaż lamp solarnych obok świetlicy w Starzycach"
Sołectwo...

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych

Gmina Chociwel stosownie do zapisów art. 34 ust .1 ustawy z dnia 27 października 202 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie gminy Chociwel. Wszelkie działania podejmowane w tej sprawie...

Konkurs nr 1/2022 - Stowarzyszenie WIR

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od 23 listopada...

Konkurs nr 1/2022 - Stowarzyszenie WIR

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2022. Termin składania wniosków...

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 12/2022

Poniżej znajduje się do pobrania wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 12/2022