Bezpieczny powrót do szkoły

Poniżej znajduje się informacja Pana Dariusza Piontkowskiego, Ministra Edukacji Narodowej na temat bezpiecznego powrotu do szkoły w nowym roku szkolnym.

Zmiana planu Oświno

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na...

Dożynki Gminne 2020

Burmistrz Chociwla zaprasza mieszkańców Gminy Chociwel na Dożynki Gminne, które rozpoczną się Mszą Dożynkową 5 września 2020 roku o godzinie 15:00.

Dotację na budowę wygodnego podjazdu przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, otrzymał Powiat Stargardzki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowę o dofinansowaniu inwestycji, która usprawni korzystanie z budynku osobom poruszającym się na wózkach, Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem z Wicestarostą...

Uwaga!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  PSZOK w dniach 21 (piątek) – 22 (sobota) sierpnia b.r. będzie nieczynny. Bardzo duża ilość dostarczonych odpadów spowodowała powtórne przepełnienie w tym tygodniu pojemników i brak jest możliwości ich opróżnienia do końca tygodnia.

Za utrudnienia...

Burmistrz Chociwla

Burmistrz Chociwla informuje, iż zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 875.) gminy maja obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku nie złożenia...

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Barzkowicach zaprasza na Wystawę Ogrodniczo-Pszczelarską w warunkach plenerowych.

Termin: 26-27 września 2020 r. (sobota, niedziela)