Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 2 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00  w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku...

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 2 grudnia 2019 roku o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku wspólnego...

Mistrzostwa Gminy Chociwel w Tenisie Stołowym Imienia M. Kaczemby

W dniu 23 listopada 2019 roku (sobota) o godzinie 10:00 na hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu odbyły się Mistrzostwa Gminy Chociwel w Tenisie Stołowym im. Mikołaja Kaczemby. Na zaproszenie Burmistrza Chociwla Pana Stanisława Szymczaka przybyli zawodnicy i pasjonaci tenisa stołowego z regionu. Mistrzostwa miały charakter otwarty i...

Dzień Pracownika Socjalnego

Poniżej znajdują się życzenia Burmistrza Chociwla i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu dla Pracowników MGOPS w Chociwlu z okazji Dnia Pracownika Socjanego.

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" gmina Chociwel zamierza przystąpić do powyższego programu, jednak konieczne jest zebranie przez Urząd Miejski...

Oferta PTWzK z dnia 18.11.2019 roku

W dniu 18.11.2019 roku wpłynęła oferta PTWzK w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

 Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 15.11.2019 roku

W dniu 15.11.2019 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Zrealizowane "Granty Sołeckie - 2019"

Dwa sołectwa Gminy Chociwel  zrealizowały projekty w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”. Sołectwo Lisowo  postawiło na realizacje zadania  "Budowa zatoczki z wiatą przystankową w Lisowie", a Sołectwo Bobrowniki na  "Podnoszenie jakości życia mieszkańców sołectwa Bobrowniki poprzez...