posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dnia 25 maja 2023 roku (czwartek) o godzinie 15:15 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Oferta Stowarzyszenia "Most ku przyszłości" z dnia 12.05.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 12 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Stowarzyszenie "Most ku Przyszłości".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 6/2023

Poniżej znajduje się do pobrania wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 6/2023.

Oferta koła nr 6 ,,Okoń'' w Chociwlu z dnia 11 maja 2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 11 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Koło Nr 6 ,,Okoń'' w Chociwlu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy...