Informacja - odbiór odpadów

Uwaga!!! Cały obszar wiejski Gminy Chociwel. Od marca 2023 roku każda frakcja będzie odbierana oddzielnie.

LV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), informuję, że dnia 16 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu,
przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15. odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu z następującym porządkiem...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 16 marca 2023 r. o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Uprzejmie informujemy, że przy schodach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Chociwlu zainstalowany został dzwonek, który umożliwia poinformowanie koordynatora ds. dostępności o konieczności udzielenia pomocy dla osoby ze szczególnymi potrzebami. Jeżeli jesteś osobą, która „ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na...

Ogłoszenie o szkoleniu

W związku z ogłoszonym konkursem nr 1/2023/R w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii zapraszamy zainteresowanych na szkolenie z wniosków o dofinansowanie, które odbedzie się...