Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Województwo zachodniopomorskie otrzymało 105 447 998,91 zł, które przeznaczy na budowę, przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach...

Oferta KGW w Kani z dnia 20.04.2021 roku

 

W zalączniku znajduje się oferta KGW w Kani z dnia 20.04.2021 roku na realizację zadania publicznego - pobierz (PDF, 212KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2021

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2021 -  pobierz (pdf, 131KB)

iwla dotycząca wycinki drzew rosnących w pasie drogowym ul. Wolności w Chociwlu

W związku z powziętymi informacjami od mieszkańców Gminy Chociwel o zbieraniu podpisów pod sprzeciwem wycinki drzew – lip rosnących w pasie drogowym ul. Wolności w Chociwlu, uprzejmie informuję co następuje.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 9:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 9:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

nabór wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż” na terenie województwa zachodniopomorskiego.

XXXI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...