Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 11 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 52, pok. 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Ze względu na stan epidemii ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, obowiązuje ograniczony system bezpośredniej obsługi interesantów:

Podsumowanie półrocza pracy policji w Stargardzie

Na opublikowanej grafice znajdują się informacje dotyczące realizacji czynności podczas codziennej służby na terenie powiatu stargardzkiego. Przypominamy także o  trwającej rekrutacji do służby w Policji.

Trening uruchamiania syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Chociwel, że Wojewoda Zachodniopomorski zarządził trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy. Działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z...

Przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu "Zdalna Szkoła +

Gmina Chociwel zakupiła 23 laptopy i 1 tablet w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z umową o powierzenie grantu Gmina Chociwel reprezentowana...

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Chociwel

Jak już informowaliśmy, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy CHOCIWEL, w ramach projektu „Szczeciński Część A i Szczecin Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski...