XXXII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

Chociwelska Izba Pamięci

Chociwelska Izba Pamięci, powstała w części holu wejściowego do hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu. Zakres prac obejmował  wydzielenie części holu przeszkloną ścianką, w której umieszczone zostały bezprogowe drzwi wejściowe. Ponadto zakupione zostały przeszklone gabloty wystawowe stojące oraz wiszące (łącznie minimum 8 sztuk). Realizacja...

500 000,00 zł dofinansowania na budowę świetlicy w Lisowie dla Gminy Chociwel z PROW

W dniu 21 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W...

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji

Dnia 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pok. 11, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia:

ekomuzea

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z pięcioma Partnerami realizuje międzynarodowy projekt współpracy pn. „Marka turystyczna-sieć Ekomuzea”. Ekomuzeum to nie jest jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich...

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Województwo zachodniopomorskie otrzymało 105 447 998,91 zł, które przeznaczy na budowę, przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach...

Oferta KGW w Kani z dnia 20.04.2021 roku

 

W zalączniku znajduje się oferta KGW w Kani z dnia 20.04.2021 roku na realizację zadania publicznego - pobierz (PDF, 212KB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2021

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2021 -  pobierz (pdf, 131KB)