XVII sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) uprzejmie informuję, że XVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji, odbędzie się dnia 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 25 czerwca 2020 roku o godzinie 8:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia poszczególnych komisji:

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 roku do 08 lipca 2020 roku.

Budżet Obywatelski 2020 - można głosować na złożone wnioski

Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Chociwla z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020.
Na podstawie § 12 ust. 1 uchwały nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy...

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych

W związku z upływem w dniu 12 czerwca 2020 roku terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych, informuję że Urząd Miejski w Chociwlu dla interesantów w piątek będzie czynny do godziny 11:00. W związku z powyższym zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można dokonać...

Informacja o dyżurach radnych Rady Miejskiej w Chociwlu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu Wojciech Kalinowski przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój nr 11. Uprzejmie informuję, że radni Rady Miejskiej w Chociwlu pełnią dyżur raz w miesiącu tj. poniedziałek w godzinach od...

Granty Sołeckie 2020 - lista laureatów

Na podstawie § 5 Regulaminu Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020” opublikowane zostały wyniki Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”. Z Gminy Chociwel granty o wartości 10 000 złotych przyznane zostały sołectwom Oświno i Długie. Obydwa sołectwa w ramach projektów utworzą...

Zachodniopomorski bazarek

Doceniając trud i wysiłek wytwarzania żywności i tworzenia usług w obszarze rolnictwa oraz wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców naszego województwa, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podejmuje zadania, które mają na celu wsparcie rynków zbytu i usług lokalnych. Jesteśmy realizatorem ogólnopolskiego...