Podsumowanie półrocza pracy policji w Stargardzie

Na opublikowanej grafice znajdują się informacje dotyczące realizacji czynności podczas codziennej służby na terenie powiatu stargardzkiego. Przypominamy także o  trwającej rekrutacji do służby w Policji.

Powszechny Spis Rolny 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego...

Trening uruchamiania syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Chociwel, że Wojewoda Zachodniopomorski zarządził trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy. Działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z...

Przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu "Zdalna Szkoła +

Gmina Chociwel zakupiła 23 laptopy i 1 tablet w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z umową o powierzenie grantu Gmina Chociwel reprezentowana...

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Chociwel

Jak już informowaliśmy, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy CHOCIWEL, w ramach projektu „Szczeciński Część A i Szczecin Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski...

Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 24.07.2020 roku

W dniu 24.07.2020 roku wpłynęła oferta koła PZW OKOŃ w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego. Pobierz ofertę (PDF, 262 KB)

Ogłoszenie

Uwaga! W dniu 24 lipca 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.