Europejski Tydzień Kodowania z SKO

Za nami tydzień kodowania w szkole podstawowej w Chociwlu. To już jedenasta edycja tego wydarzenia. Uczniowie z klas starszych IV-VIII programowali na zajęciach informatyki pod kierunkiem nauczycielek p. Izabeli Guźniczak oraz Ewy Uchwał. Przygotowały one gazetkę ścienną z zakodowanymi zadaniami matematycznymi oraz hasłami ukrytymi pod QR-kodami...

Nagrody dla członków Szkolnej Kasy Oszczędności

Każdego roku uczniowie ze szkoły w Chociwlu uczestniczą w ogólnopolskim „Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności” organizowanym przez bank PKO BP. Jego celem jest edukacja ekonomiczna dzieci w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie u nich nawyku świadomego oszczędzania.

26 października w szkole odbył się apel Szkolnej Kasy...

Oferta OSP w Chociwlu z dnia 30.10.2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 30 października 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez OSP w Chociwlu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może...

Oferta PZERiI z dnia 27 października 2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 27 października 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERiI w Chociwlu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy...

Przekazanie przebudowanej drogi przy ulicy Wolności do użytkowania

Gmina Chociwel zrealizowała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład inwestycję pod nazwą: "Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu. Dnia 24 października 2023 roku odbyło się uroczyste przekazanie przebudowanej drogi do użytkowania. W przecięciu wstęgi...